แผนที่ติดต่อรับการรักษา

Sat-Jul-2018:21:22
 
 

     ท่านสามารถติดต่อรับการตรวจรักษาได้ที่ ศูนย์สลายนิ่ว โรงพยาบาลรามาธิบดี หมายเลขโทรศัพท์. 02-201-1536 หรือ 02-201-2502 Email : wisoot2002@hotmail.com