ติดต่อเพื่อรับการรักษา

Sat-Jul-2018:21:34
 
 
 

ท่านสามารถติดต่อรับการตรวจรักษาได้ที่
ศูนย์สลายนิ่ว โรงพยาบาลรามาธิบดี
หมายเลขโทรศัพท์. 02-201-1536 หรือ 02-201-2502

Email : wisoot2002@hotmail.com