สรุปสั้นๆเกี่ยวกับฮอร์โมนเพศชายต่ำในชายสูงวัย

Mon-Aug-2020:08:29      

 

 

·      ฮอร์โมนเพศชายชื่อภาษาอังกฤษคือ เทสโทสเตอโรน (Testosterone)

·      ผู้ชายเมื่ออายุ 40 ปี ร่างกายจะสร้างฮอร์โมนเพศชายลดลง 1-3% ต่อปี

·      ฮอร์โมนเพศชายมีหน้าที่อื่นๆนอกเหนือจากเรื่องสมรรถภาพทางเพศ เช่น การสร้างเม็ดเลือดแดง ช่วยเรื่องมวลกระดูก

·      อาการของฮอร์โมนเพศชายต่ำ เช่น อ่อนเพลีย รู้สึกว่ามีแรงทำงานลดลง น้ำหนักตัวเพิ่ม กล้ามเนื้อเล็กลง หนวดยาวช้า อาจมีอาการหดหู่ซึมเศร้า สมรรถภาพทางเพศลดลง มวลกระดูกลดลง

·      มักพบภาวะฮอร์โมนเพศชายต่ำได้บ่อยในผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วนลงพุง น้ำหนักตัวเกิน เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง รวมถึงผู้ที่มีอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

·      ผู้ป่วยมะเร็งที่เคยได้รับการฉายแสงช่องท้อง หรือได้รับยาเคมีบำบัด อาจทำให้การสร้างฮอร์โมนเพศชายลดลง

·      ปัจจุบันถือว่าการมีฮอร์โมนเพศชายต่ำเป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งของโรคหัวใจและหลอดเลือด

·      การวินิจฉัยทำได้โดยประเมินจากอาการร่วมกับการวัดระดับฮอร์โมนในเลือด

·      การรักษาทำได้โดยเริ่มต้นจากการออกกำลังกาย ลดน้ำหนัก รวมถึงใช้ฮอร์โมนทดแทน

·      ฮอร์โมนทดแทนมีทั้งรูปแบบยารับประทาน ยาทา และยาฉีด

·      หลังได้รับฮอร์โมนทดแทน ในผู้ป่วยที่ได้ผลอาการต่างๆมักดีขึ้นในระยะเวลาประมาณ 3-6 เดือน

·      การได้รับฮอร์โมนทดแทนไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงของโรคต่อมลูกหมากโตและมะเร็งต่อมลูกหมาก

·      แพทย์จะทำการตรวจเช็คว่าไม่มีมะเร็งต่อมลูกหมากก่อนเริ่มใช้ฮอร์โมนทดแทน

·      ไม่ควรซื้อยาใช้เองเนื่องจากยังมีข้อห้ามใช้ในผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากที่ยังไม่ได้รับการรักษา และผู้ป่วยที่มีค่าความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดงสูง

·      ถ้ามีข้อสงสัยสามารถปรึกษาศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะเพิ่มเติมได้ หรือสำหรับรพ.รามาธิบดีสามารถปรึกษาแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะที่คลินิกต่อมลูกหมากและสุขภาพเพศชายทุกวันพฤหัสบดี แผนกผู้ป่วยนอกศัลยกรรม

 

เรียบเรียงโดย นพ. เปรมสันติ์ สังฆ์คุ้ม

สาขาศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

 

 

 

#ฮอร์โมนเพศชาย #testosterone #สมรรถภาพทางเพศ #erectile dysfunction

 
สังคม online เกี่ยวกับโรคต่อมลูกหมาก
Share