โครงการให้ความรู้โรคต่อมลูกหมากเพื่อประชาชนครั้งที่ 7

Mon-Sep-2018:04:50      

 

สาขาศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานสัปดาห์แห่งการแก้ไข และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาต่อมลูกหมากและสุขภาพเพศชายเพื่อประชาชน ครั้งที่ 7 ในวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560 ภายในงานท่านจะได้รับความรู้มากมายเกี่ยวกับโรคของต่อมลูกหมากจากวิทยากรชั้นนำ ได้รับการตรวจสุขภาพในเบื้องต้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้ที่ลงทะเบียน 150 ท่านแรกจะได้รับการตรวจความแรงของปัสสาวะฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ท่านยังมีโอกาสได้สอบถามและพูดคุยถึงปัญหาสุขภาพและโรคของต่อมลูกหมากจากทีมอาจารย์แพทย์ และแพทย์ประจำบ้านจากหน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะอย่างใกล้ชิด 

 

http://www.prostate-rama.com  

 

 
สังคม online เกี่ยวกับโรคต่อมลูกหมาก
Share