การเสริมฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในชายสูงวัย

Mon-Sep-2018:04:26      

 

นพ. เปรมสันติ์  สังฆ์คุ้ม

 

                  ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเป็นฮอร์โมนที่สำคัญในผู้ชาย หลายคนเข้าใจว่าฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน ซึ่งมักเรียกกันโดยทั่วไปว่าฮอร์โมนเพศชายทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ทางเพศเพียงอย่างเดียว ผู้ชายที่มีฮอร์โมนตัวนี้ต่ำ อาจทำมีปัญหาเรื่องสมรรถภาพทางเพศได้ แต่จริงๆแล้วฮอร์โมนนี้ยังมีหน้าที่ที่สำคัญอื่นๆ เช่น กระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดง ยังมีส่วนช่วยในการคงมวลกระดูกและกล้ามเนื้อ และยังมีส่วนช่วยในการควบคุมเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกต่างๆ

                  ในทางการแพทย์พบว่าเมื่อผู้ชายมีอายุมากขึ้น ร่างกายไม่สามารถสร้างฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนได้เท่าเดิม ทำให้ระดับฮอร์โมนในกระแสเลือดลดลง นอกจากนี้มักพบภาวะฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนต่ำได้บ่อยขึ้นในผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวอื่นๆ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง น้ำหนักตัวเกิน หรือผู้ป่วยที่สูบบุหรี่ เป็นต้น การวินิจฉัยภาวะฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนต่ำนอกจากดูจากอาการของผู้ป่วยแล้ว ยังต้องทำการตรวจเลือดเพื่อวัดระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในกระแสเลือดด้วย

                  สำหรับผู้ที่มีอาการไม่มากและระดับฮอร์โมนไม่ต่ำมาก การรักษาสามารถเริ่มได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้ยา ทำได้โดยการดูแลสุขภาพตนเอง เช่น ลดน้ำหนัก งดสูบบุหรี่ ออกกำลังกาย ควบคุมระดับน้ำตาล ไขมันในกระแสเลือดให้ดี เป็นต้น จะสามารถทำให้ร่างกายสร้างฮอร์โมนเพิ่มขึ้นได้ สำหรับในกรณีที่ใช้วิธีนี้ไม่ได้ผล การให้ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเสริมในผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยอย่างถูกต้องจากแพทย์แล้ว ก็จะทำให้อาการต่างๆของการมีฮอร์โมนต่ำดีขึ้น เช่น ช่วยให้สมรรถภาพทางเพศดีขึ้น มีส่วนช่วยให้การตอบสนองต่อยาขยายหลอดเลือดองคชาตดีขึ้น นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยในการเพิ่มความหนาแน่นของกระดูก ช่วยให้มวลกล้ามเนื้อมากขึ้น และอาจมีส่วนช่วยให้การควบคุมระดับน้ำตาลในผู้ป่วยเบาหวานดีขึ้น เป็นต้น

                  ปัจจุบันฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเสริม มี 3 ชนิด คือ ชนิดรับประทาน ชนิดเจลทา และชนิดฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ซึ่งแต่ละวิธีมีข้อเด่นด้อยต่างกันออกไป ชนิดทานข้อดีคือทานได้ง่าย เหมือนทานยาทั่วๆไป แต่ผู้ป่วยบางคนอาจต้องทานวันละหลายครั้งเพื่อให้ได้ระดับที่เหมาะสม แบบเจลข้อดีคือใช้งานง่าย ดูดซึมได้ดี ทาเพียงวันละครั้งเดียว แต่ไม่เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีเด็ก หรือผู้หญิงตั้งครรภ์ในบ้าน เพราะมีโอกาสที่จะได้รับฮอร์โมนนี้จากการสัมผัสได้ ส่วนแบบฉีดข้อดีคือระดับยาขึ้นได้ดี เพราะฉีดเข้าไปในร่างกายโดยตรง แต่ต้องมาฉีดที่โรงพยาบาล และผู้ป่วยบางคนจะไม่ชอบถูกฉีดยาเพราะเจ็บเป็นต้น

                  การวินิจฉัยและรักษาภาวะฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนต่ำอย่างถูกต้องเหมาะสม จะมีส่วนช่วยให้คุณภาพชีวิตของชายสูงวัยดีขึ้นได้ ในคนที่สงสัยว่าตนเองอาจมีภาวะนี้แนะนำให้พบแพทย์ ไม่แนะนำให้ไปซื้อหาฮอร์โมนมาใช้เอง เพราะอาจมีอันตรายได้ ข้อห้ามในการใช้ยากลุ่มนี้คือ ผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งเต้านมในเพศชาย รวมถึงผู้ป่วยที่มีค่าความเข้มข้นของเลือดแดงสูง นอกจากนี้ ผู้ป่วยควรได้รับการติดตามดูอาการหลังจากเริ่มใช้ยา รวมไปถึงการตรวจเลือดดูระดับฮอร์โมน ค่ามะเร็งต่อมลูกหมากและค่าความเข้มข้นของเลือดภายหลังการได้รับฮอร์โมนเสริมด้วย 

 

ตีพิมพ์ครั้งแรก คอลัมน์หมอรามาฯไขปัญหาสุขภาพ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 30 เมษายน 2559

 

 

 
สังคม online เกี่ยวกับโรคต่อมลูกหมาก
Share