การตรวจค้นต่อมลูกหมากโต

Mon-Sep-2018:04:37      

นพ. ศุภเดช เตียวงศ์สุวรรณ

 

1.การตรวจปัสสาวะ
ตรวจเพื่อดูภาวะการติดเชื้อ หรือการอักเสบ และภาวะเลือดออกในทางเดินปัสสาวะ ที่อาจเกิดจากภาวะต่อมลูกหมากโต ซึ่งอาจเป็นอาการที่พบได้ในภาวะต่อมลูกหมากโต

2.การตรวจดูค่าการทำงานของไต BUN และ Creatinine
เพื่อดูการทำงานของไตที่อาจเป็นผลแทรกซ้อนจากภาวะต่อมลูกหมากโต

3.การตรวจหาระดับของ prostate specific antigen (PSA)
เพื่อการสืบค้นหามะเร็งต่อมลูกหมากที่อาจพบแทรกอยู่ในภาวะต่อมลูกหหมากโต โดยที่ไม่สามารถตรวจพบจากการตรวจร่างกายได้

4.การให้คะแนนอาการของต่อมลูกหมากโต (symptom score)
โดยให้คะแนนจาก The international Prostate Symptom Score (IPSS) หรือ อาจใช้ AUA Symptom index เพื่อเป็นการประเมินอาการของภาวะต่อมลูกหมากโต

 
 

International prostate symptom score (IPSS)

 

 

Not at all

Less than 1 time in 5

Less than half the time

About half the time

More than half the time

Almost always

Your score

Incomplete emptying
Over the past month, how often have you had a sensation of not emptying your bladder completely after you finish urinating?

0

1

2

3

4

5

 

Frequency

Over the past month, how often have you had to urinate again less than two hours after you finished urinating?

0

1

2

3

4

5

 

Intermittency

Over the past month, how often have you found you stopped and started again several times when you urinated?

0

1

2

3

4

5

 

Urgency

Over the last month, how difficult have you found it to postpone urination?

0

1

2

3

4

5

 

Weak stream

Over the past month, how often have you had a weak urinary stream?

0

1

2

3

4

5

 

Straining

Over the past month, how often have you had to push or strain to begin urination?

0

1

2

3

4

5

 

 

 

None

1 time

2 times

3 times

4 times

5 times or more

Your score

Nocturia
Over the past month, many times did you most typically get up to urinate from the time you went to bed until the time you got up in the morning?

0

1

2

3

4

5

 

Total IPSS score

 

 

Quality of life due to urinary symptoms

 

 

Delighted

Pleased

Mostly satisfied

Mixed – about equally satisfied and dissatisfied

Mostly dissatisfied

Unhappy

Terrible

If you were to spend the rest of your life with your urinary condition the way it is now, how would you feel about that?

0

1

2

3

4

5

6

Total score: 0-7 Mildly symptomatic; 8-19 moderately symptomatic; 20-35 severely symptomatic.

 

การตรวจเพิ่มเติมอื่น

 
1.การตรวจยูโรพลศาสตร์

เป็นเครื่องมืที่ใช้ตรวจค้นดูการอุดตันของทางเดินปัสสาวะ ซึ่งอาจมีปรโยชน์ในการแยกภาวะอุดตันจากต่อมลูกหมากโตหรือจากสาเหตุอื่นๆ

2.การตรวจทางรังสี

อาจช่วยในการตรวจค้นภาวะนิ่ใในทางเดินป้สสาวะที่เป็นภาวะแทรกซ้อนของต่อมลูกหมากโต
ภาพ Intravenous pyelogram(IVP) อาจช่วยบอกภาวะไตบวมน้ำ (Hydronephrosis) หรืออาจใช้บอกภาวะคงค้างของปัสสาวะหลังจากปัสสาวะแล้ว
อุลตราซาวน์เป็นที่นิยมในปัจจุบัน ใช้ในการประเมินขนาดของต่อมลูกหมาก

3.การส่องกล้อง(Cystourethroscopy)

ใช้ในการดูลักษณะของต่อมลูกหมากและกระเพาะปัสสาวะ เพื่อใช้วางแผนการรักษาหรือใช้ในการผ่าตัดต่อมลูกหมาก

 
 
 
 
 
 
 
สังคม online เกี่ยวกับโรคต่อมลูกหมาก
Share