ผลของการขลิบหนังหุ้มปลายต่อสมรรถภาพทางเพศ

Mon-Sep-2018:04:19      

นพ. เปรมสันติ์  สังฆ์คุ้ม

 

            การขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาในประวัติศาสตร์หลายพันปีแล้วครับ ปัจจุบันในทางการแพทย์พบว่า การขลิบหนังหุ้มปลายนั้นมีส่วนช่วยทำให้การทำความสะอาดอวัยวะเพศง่ายขึ้น ช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ นอกเหนือจากประโยชน์ในการป้องกันโรค การขลิบหนังหุ้มปลายยังเป็นการรักษาในคนไข้ที่มีหนังหุ้มปลายไม่เปิด ซึ่งทำให้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะมากขึ้น หรือบางคนก็จะมีอาการเจ็บเวลามีการแข็งตัวขององคชาต เป็นต้น

 

            แต่ในขณะเดียวกัน หลายคนอาจสงสัยว่า การตัดหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศนั้นออกนั้นจะส่งผลต่อสมรรถภาพเพศในอนาคตหรือไม่ โดยเฉพาะในเรื่องความรู้สึกทางเพศ บางคนมีความเชื่อว่า การตัดหนังหุ้มปลายออก จะช่วยลดการเสียดสีระหว่างหนังหุ้มปลายกับบริเวณส่วนปลายขององคชาติ ซึ่งส่วนนี้เป็นส่วนที่ไวต่อความรู้สึก ทำให้ความรู้สึกทางเพศลดลง ทำให้บางคนเชื่อว่าจะส่งผลให้มีเพศสัมพันธ์ได้นานขึ้นหรืออึดขึ้นนั่นเอง บางครั้งถึงกับมีการแนะนำกันว่า ถ้าใครมีอาการหลั่งไว ให้ไปขลิบหนังหุ้มปลายออก อาการหลั่งไวจะดีขึ้น ใจทางตรงกันข้าม บางคนเชื่อว่าการตัดหนังหุ้มปลายออกนั้น จะส่งผลให้ส่วนปลายองคชาติไม่มีผิวหนังปกคลุม  จะทำให้รับความรู้สึกได้ไวมากขึ้น ส่งผลให้มีเพศสัมพันธ์ได้สั้นลงหรืออึดน้อยลง ลองมาดูข้อมูลทางการแพทย์กันครับ ว่าผลการศึกษาในเรื่องนี้รายงานออกมาว่าอย่างไรบ้าง

 

            ในประเด็นนี้มีการศึกษาที่เป็น systematic review คือ งานวิจัยที่เกิดจากการรวบรวมผลลัพธ์ของงานวิจัยที่มีคุณภาพดีหลายๆงานวิจัยเข้าด้วยกัน แล้วนำผลลัพธ์นั้นมาวิเคราะห์อย่างละเอียดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบคำถามที่จำเพาะเจาะจงในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง ในแวดวงทางการแพทย์ถือว่างานวิจัยประเภทนี้ มีความน่าเชื่อถือค่อนข้างสูง ซึ่งในประเด็นเกี่ยวกับการขลิบหนังหุ้มปลายกับสมรรถภาพทางเพศ ก็มีการศึกษาไว้เช่นกัน โดยทีมผู้วิจัย ได้ทำการคัดเลือกงานวิจัย 36 งานวิจัยที่มีคุณภาพดีจาก 2,675 งานวิจัยที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับการขลิบหนังหุ้มปลายกับสมรรถภาพทางเพศ โดยใน 36 งานวิจัยนี้ มีประชากรที่อยู่ในงานวิจัย 40,473 คน แบ่งเป็น กลุ่มที่ไม่ได้ขลิบหนังหุ้มปลาย 19,542 คน และกลุ่มที่ขลิบหนังหุ้มปลาย 20,931 คน ซึ่งผลการศึกษาพบว่า การขลิบหนังหุ้มปลายไม่ได้ส่งผลต่อมสมรรถภาพทางเพศ (Sexual function), การรับความรู้สึกบริเวณองคชาติ ( Sexual sensitivity), และความพึงพอใจจาการมีเพศสัมพันธ์ ( Sexual satisfaction) อธิบายให้เข้าใจง่ายขึ้นคือ ทั้งกลุ่มที่ขลิบ และไม่ขลิบหนังหุ้มปลายมีความสุขจากการมีเพศสัมพันธ์เท่ากันทั้งสองกลุ่ม การขลิบไม่ได้ทำให้สมรรถภาพทางเพศ หรือความสุขจากการมีเพศสัมพันธ์ลดลงแต่อย่างใด

 

            ส่วนประเด็นเรื่องการขลิบหนังหุ้มปลายส่งผลให้หลั่งไว หรือหลั่งช้าขึ้นหรือไม่ มีการศึกษาในห้าประเทศ (อังกฤษ เนเธอร์แลนด์ สเปน ตุรกี และสหรัฐอเมริกา) ในประชากร 500 คู่ จากการศึกษาพบว่าการขลิบหรือไม่ขลิบไม่ได้ส่งผลต่อการหลั่งไวหรือหลั่งช้าเช่นกัน รวมถึงการใส่ถุงยางอนามัยหรือไม่นั้น ก็ไม่ส่งผลต่อทั้งสองกลุ่มนี้เหมือนๆกันด้วยครับ

 

            นอกจากนี้ยังมีการศึกษาในเพศหญิงด้วยครับ ว่าหลังจากที่ฝ่ายชายขลิบหนังหุ้มปลายแล้ว มีผลต่อความสุขทางเพศของฝ่ายหญิงหรือไม่ โดยศึกษาในผู้หญิง 455 คน เปรียบเทียบความสุขทางเพศก่อนและหลังจากฝ่ายชายขลิบหนังหุ้มปลาย พบว่ามีเพียง 2.9% เท่านั้นที่มีความสุขทางเพศลดลง 57.3% ความสุขทางเพศเท่าเดิม และ 39.8% ความสุขทางเพศเพิ่มขึ้น แต่เมื่อดูถึงสาเหตุที่ทำให้ความสุขทางเพศเพิ่มขึ้นแล้ว สาเหตุหลักๆมาจากความสะอาดที่ดีขึ้น จากผลงานวิจัยนี้สามารถตีความอีกแง่มุมได้ว่า ผู้ชายที่ไม่ได้ขลิบหนังหุ้มปลาย แค่หมั่นดูแลความสะอาด ก็สามารถทำให้ฝ่ายหญิงมีความสุขเพิ่มขึ้นได้แล้วครับ

 

            ยังมีประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับการขลิบหนังหุ้มปลายอีกหลายประเด็นครับ สามารถคลิกเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับ http://www.prostate-rama.com/reading_detail.php?cid=76

 

เอกสารค้นคว้าเพิ่มเติม

·      Morris BJ, Krieger JN. Does male circumcision affect sexual function, sensitivity, or satisfaction?--a systematic review.J Sex Med. 2013 Nov;10(11):2644-57

·      Waldinger MD, Quinn P, Dilleen M, Mundayat R, Schweitzer DH, Boolell M. A multinational population survey of intravaginal ejaculation latency time. J Sex Med 2005;2:492–7.

·      Kigozi G, Lukabwe I, Kagaayi J, Wawer MJ, Nantume B, Kigozi G, et al. Sexual satisfaction of women partners of circumcised men in a randomized trial of male circumcision in Rakai, Uganda. BJU Int. 2009;104(11):1698-701.

 

 
สังคม online เกี่ยวกับโรคต่อมลูกหมาก
Share