ภาพบรรยากาศงานสัปดาห์ให้ความรู้ต่อมลูกหมากเพื่อประชาชน ครั้งที่ 2

Mon-Sep-2018:04:17      

ผ่านไปเรียบร้อยแล้วครับสำหรับงาน สัปดาห์แห่งการแก้ไขและให้คำปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับโรคต่อมลูกหมากเพื่อประชาชน ครั้งที่ 2 เชื่อว่าผู้ที่มาร่วมงานน่าจะได้ความรู้เกี่ยวกับโรคของต่อมลูกหมากกลับไปเพื่อใช้ดูแลสุขภาพของตนเองได้ไม่มาก็น้อย สำหรับผู้ที่ไม่ได้มาหรือผู้ที่มาร่วมงานแต่ยังมีข้อสงสัยประการใดสามารถมาปรึกษาแพทย์ได้เลยครับ ทางทีมผู้จัดก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และหามในงานมีข้อผิดพลาดประการใดทางทีมผู้จัดต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

 

ศาสตราจารย์นายแพทย์กฤษฎา รัตนโอฬารให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน

อาจารย์สุเทพจากโรงพยาบาลตำรวจ

 
สังคม online เกี่ยวกับโรคต่อมลูกหมาก
Share