โรคต่อมลูกหมากโตกับอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

Mon-Sep-2018:04:29      

นพ.เปรมสันติ์  สังฆ์คุ้ม

โรคต่อมลูกหมากโตเป็นโรคที่พบได้บ่อยเมื่อผู้ชายมีอายุมากขึ้น ผลของโรคต่อมลูกหมากโตนั้นส่วนใหญ่มักทำให้เกิดอาการปัสสาวะลำบาก ต้องออกแรงเบ่งปัสสาวะมากขึ้นแต่ปัสสาวะกลับลำเล็กลงและไม่ค่อยพุ่งเท่าสมัยหนุ่มๆ หลายท่านยังมีอาการปัสสาวะบ่อยต้องลุกขึ้นมาปัสสาวะตอนกลางคืน ทำให้นอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอ ในขณะเดียวกันอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ หรืออาการนกเขาไม่ขันหรืออาการองคชาตไม่แข็งตัวก็พบได้มากขึ้นในชายสูงวัยเช่นเดียวกัน ทำให้หลายท่านมีข้อสงสัยว่าโรคต่อมลูกหมากโตมีผลต่อสมรรถภาพทางเพศหรือไม่ อีกข้อสงสัยที่มักจะถูกถามบ่อยๆคือ ถ้าสมัยหนุ่มๆมีเพศสัมพันธ์บ่อยๆจะทำให้เป็นโรคต่อมลูกหมากโตเมื่ออายุมากขึ้นหรือไม่

 

ในปัจจุบันพบว่าโรคต่อมลูกหมากโตไม่ได้ทำให้เกิดอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศโดยตรง  แต่ทั้งสองภาวะนี้มีปัจจัยเสี่ยงร่วมกันบางอย่าง เช่น ทั้งโรคต่อมลูกหมากโตและอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศมักพบบ่อยในชายสูงวัยเหมือนกัน ยังพบบ่อยมากขึ้นในกลุ่มคนที่เป็นโรคเบาหวานเหมือนกัน รวมถึงกลุ่มผู้ป่วยที่มีภาวะผิดปกติที่เรียกว่าเมทาบอลิคซินโดรม (Metabolic syndrome) เหมือนกัน  ดังนั้นโรคต่อมลูกหมากโตไม่ได้มีผลทำให้เกิดอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศโดยตรงและการมีเพศสัมพันธ์บ่อยๆสมัยหนุ่มๆก็ไม่ได้ทำให้เป็นโรคต่อมลูกหมากโตเมื่ออายุมากขึ้น แต่โรคต่อมลูกหมากโตอาจมีผลต่อสุขภาพทางเพศได้ในทางอ้อมได้เช่น ผู้ป่วยอาจมีความวิตกกังวลเรื่องอาการปัสสาวะบ่อยจนไม่อยากมีเพศสัมพันธ์ หรือการรักษาโรคต่อมลูกหมากโตบางอย่างอาจมีผลต่อสมรรถภาพทางเพศได้เช่น ยาคลายกล้ามเนื้อเรียบต่อมลูกหมากบางตัวหรือการผ่าตัดส่องกล้องขูดต่อมลูกหมากอาจทำให้มีการหลั่งน้ำอสุจิไหลย้อนกลับเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะได้ ยาลดขนาดต่อมลูกหมากออกฤทธิ์โดยยับยั้งการสร้างฮอร์โมนไดไฮโดรเทสโทสเตอโรนซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศชายชนิดหนึ่งภายในต่อมลูกหมากอาจมีผลต่อการแข็งตัวของอวัยวะเพศได้เป็นต้น

 

ดังนั้นอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศไม่ได้เกิดจากโรคต่อมลูกหมากโต และผู้ป่วยที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตสามารถรักษาให้อาการดีขึ้นได้ รวมถึงสามาราถรักษาควบคู่ร่วมกันไปกับอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศเพี่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ในทั้งสองภาวะครับ

 
สังคม online เกี่ยวกับโรคต่อมลูกหมาก
Share