การตัดตรวจชิ้นเนื้อต่อมลูกหมากเพื่อตรวจหามะเร็งต่อมลูกหมาก

Mon-Sep-2018:04:14      

พญ.ปกเกศ อึ๊งภากรณ์

ผศ.นพ.วิทย์ วิเศษสินธุ์

 การตัดตรวจชิ้นเนื้อต่อมลูกหมากคืออะไร

การตัดตรวจชิ้นเนื้อต่อมลูกหมาก (Transrectal ultrasound guide-prostate biopsy : TRUS-Biopsy)เป็นการตัดชิ้นเนื้อจากต่อมลูกหมาก เพื่อนำชิ้นเนื้อไปตรวจทางพยาธิวิทยาดูว่าเป็นมะเร็งหรือไม่ การตัดชิ้นเนื้อต่อมลูกหมากจะทำอย่างเป็นระบบ ให้ได้ชิ้นเนื้ออย่างน้อย 10-12 ชิ้น โดยใช้เข็มทิ่มต่อมลูกหมากผ่านทางทวารหนักและใช้เครื่องอัลตร้าซาวน์ช่วยในการหาตำแหน่งเจาะที่เหมาะสม การตัดชิ้นเนื้อเช่นนี้เป็นคนละวิธีและคนละวัตถุประสงค์กับการผ่าตัดรักษาในผู้ป่วยต่อมลูกหมากโต

 

เมื่อไหร่ต้องทำการตัดตรวจชิ้นเนื้อต่อมลูกหมาก

ผู้ป่วยจะได้รับการตรวจชิ้นเนื้อต่อมลูกหมากในรายที่ตรวจเลือดพบค่ามะเร็งต่อมลูกหมาก ( PSA )สูงกว่าเกณฑ์ปกติ หรือ ในรายที่ตรวจร่างกายทางทวารหนักพบความผิดปกติของต่อมลูกหมาก เช่น คลำได้ก้อนเนื้อ หรือ ลักษณะต่อมลูกหมากแข็งผิดปกติ เป็นต้น

 

การเตรียมตัวก่อนทำการตรวจ

-          ผู้ป่วยจะได้รับยาฆ่าเชื้อจากแพทย์ให้รับประทานเพื่อป้องกันการติดเชื้อขากการตัดตรวจชิ้นเนื้อต่อมลูกหมาก  โดยเริ่มรับประทานมื้อเช้า 1 วันก่อนวันนัดและจะต้องรับประทานติดต่อกันประมาณ3วัน

-          ผู้ป่วยจะต้องสวนอุจจาระทางทวารหนักด้วยลูกสวนในคืนก่อนวันนัด

-          ไม่ต้องงดน้ำงดอาหารก่อนทำหัตถการ สามารถรับประทานยาและอาหารเช้าในวันนัดได้ตามปกติ

-          หากผู้ป่วยรับประทานยาต้านเกร็ดเลือดหรือยาละลายลิ่มเลือด ต้องหยุดก่อนทำหัตถการอย่างน้อย7วันหรือตามที่แพทย์แนะนำ

 

ขั้นตอนการตัดตรวจชิ้นเนื้อต่อมลูกหมาก

-          การตัดตรวจชิ้นเนื้อต่อมลูกหมากสามารถทำแบบผู้ป่วยนอกได้ ไม่จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาล

-          การระงับความเจ็บปวดระหว่างการเจาะ  จะใช้การฉีดยาชาเฉพาะที่ผ่านทางทวารหนัก

-          หลังจากฉีดยาชาแล้วจะเริ่มใช้เข็มเจาะชิ้นเนื้อต่อมลูกหมากผ่านทางทวารหนัก จำนวน 12 ชิ้น  โดยใช้เครื่องอุลตร้าซาวน์ใส่เข้าทางทวารหนักเพื่อนำร่องหาตำแหน่งการเจาะที่เหมาะสม 

-          หลังการตัดตรวจชิ้นเนื้อเสร็จ ผู้ป่วยจะต้องรอดูอาการอยู่ที่ห้องผ่าตัด จนกว่าจะปัสสาวะออกได้เป็นปกติและแน่ใจว่าปลอดภัยดีแล้วจึงกลับบ้านได้

 

 

อาการไม่พึงประสงค์ที่พบได้หลังการตรวจ

1.     ปัสสาวะไม่ออก

การดูแลเบื้องต้น : พาไปร.พ.ใกล้บ้านเพื่อใส่สายสวนปัสสาวะชั่วคราว

2.     ปัสสาวะเป็นเลือด

การดูแลเบื้องต้น :ดื่มน้ำเยอะๆและนอนพัก งดทำงานหนักและออกแรง อาการมักดีขึ้นเองใน 2-3 วัน

3.     เลือดออกทางทวารหนักและน้ำอสุจิมีเลือดปน

การดูแลเบื้องต้น :ดื่มน้ำเยอะๆและนอนพัก อาการมักดีขึ้นเองใน 7 วัน

4.     ภาวะติดเชื้อ  จะมีอาการไข้หนาวสั่น ปัสสาวะแสบขัด ปวดหน่วงบริเวณฝีเย็บถือเป็นภาวะที่อันตรายต้องรีบรับการรักษาโดยนอนพักฟื้นในโรงพยาบาลและฉีดยาฆ่าเชื้อเข้าทางหลอดเลือดดำ

การดูแล : รีบไปพบแพทย์ในทันทีเพื่อนอนร.พ.และฉีดยาฆ่าเชื้อเข้าทางหลอดเลือดดำ

 

หากท่านมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้โดยทิ้งคำถามไว้ที่ห้องถาม-ตอบปัญหาต่อมลูกหมากหรือพบแพทย์ได้ที่แผนกผู้ป่วยนอกศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะโรงพยาบาลรามาธิบดีครับ

 
สังคม online เกี่ยวกับโรคต่อมลูกหมาก
Share