ต่อมลูกหมากโต (BPH)

Mon-Sep-2018:04:24      
 

นายแพทย์ กีรติพล เวียงพล

 
 
 
 
 
 
โรคต่อมลูกหมากโต

    พบได้ประมาณ 80% เป็นโรคไม่ร้ายแรง พบบ่อยโดยเฉพาะผู้สูงอายุ ( >60 ปี) เนื่องจากผู้สูงอายุจะมี ฮอร์โมน DHT ซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศชายชนิดหนึ่ง อยู่ในระดับที่สูงซึ่งฮอร์โมนนี้มีผลทำให้กระตุ้นให้ต่อมลูกหมากโตได้ โดยทั่วไปผู้ป่วยจะมีปัญหารบกวนเกี่ยวกับการปัสสาวะ ตั้งแต่อาการน้อย เช่นปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะไม่พุ่ง ไม่แรง ต้องยืนรอปัสสาวะถึงจะออกได้ หรือบางตั้งมีปัสสาวะหยดตามมาหรือ ถ้าอาการมากบางครั้งผู้ป่วยไม่สามารถปัสสาวะได้เองได้ ต้องใส่สายสวนปัสสาวะตลอด แพทย์จะวินิจฉัยได้ผ่านการตรวจทางทวารหนักว่าต่อมลูกหมากของท่านโตหรือไม่ หรือตรวจโดยการอัลตราซาวน์ต่อมลูกหมาก การรักษาขึ้นอยู่กับอาการและความรุนแรงของโรคว่ามีผลกระทบรบกวนต่อชีวิตประจำวันมากน้อยเพียงใด ในรายที่มีอาการน้อยอาจได้รับคำแนะนำในการเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น ถ้าผู้ป่วยมีอาการปัสสาวะบ่อยในเวลากลางคืน อาจจะต้องลดการดื่มน้ำเวลาก่อนนอน และปัสสาวะก่อนนอนทุกครั้ง งดการดื่มที่มีส่วนผสมของคาแฟอีนเช่น ชา กาแฟ เพราะจะทำให้ปัสสาวะบ่อย ถ้าอาการต่างๆไม่ดีขึ้น แพทย์ก็จะให้ยาที่ช่วยทำให้กล้ามเนื้อต่อมลูกหมากคลายตัว หรือยาที่ช่วยลดขนาดต่อมลูกหมาก เมื่อท่านได้รับยาอย่างเต็มที่แล้วอาการยังไม่ดีขึ้น ก็อาจจำเป็นต้องรักษาโดยวิธีการผ่าตัดตัดต่อมลูกหมาก โดยปัจจุบันในประเทศไทย การตัดต่อมลูกหมากด้วยเครื่องจี้ไฟฟ้า หรือ เลเซอร์ตัดต่อมลูกหมากก็เป็นที่นิยม
 
 

 

 
 
 
 

 
สังคม online เกี่ยวกับโรคต่อมลูกหมาก
Share