การรักษา โดยการฉายรังสี โรงพยาบาลรามาธิบดี

Mon-Sep-2018:05:34      

การฉายรังสี

 
 
นายแพทย์ วิสูตร คงเจริญสมบัติ
แพทย์หญิง ภัทรานุช นพกุลสถิตย์
 
 
 


การฉายรังสี
                การฉายรังสีมีการใช้ในรายมะเร็งต่อมลูกหมากในระยะแรกแทนการใช้ผ่าตัดนายที่ผู้ป่วยปฏิเสธการผ่าตัด แต่เรามักนิยมใช้การฉายรังสีในรายที่มีมะเร็งต่อมลูกหมากหลงเหลือจากการผ่าตัด หรือใช้นายระยะท้าย ๆ ของโรค เพื่อช่วยลดอาการปวด

                มีการฉายแสง 2 วิธีที่ใช้ในมะเร็งต่อมลูกหมาก
                1. การฉายรังสีจากภายนอกร่างกาย โดยผู้ป่วยจะได้รับรังสีจากเครื่องกำเนิดรังสีภายนอกร่างกายไปที่ต่อมลูกหมาก
                2. การฝังแร่รังสีเข้าไปในเนื้อต่อมลูกหมาก โดยการใช้แร่รังสีซึ่งเป็นเม็ดเล็กปริมาณหลายเม็ดขึ้นกับขนาดของต่อมลูกหมากฝังเข้าไปในเนื้อต่อมลูกหมาก

                ผลข้างเคียงจากการฉายรังสี
                - ผลข้างเคียงของการฉายรังสีขึ้นอยู่กับปริมาณของรังสีที่ได้รับ ท่านจะรู้สึกเพลียหลังการฉายแสง ซึ่งท่านควรจะพักผ่อนมาก ๆ
                - การฉายรังสีจากภายนอก ท่านอาจจะมีอาการท้องเสียและมีปัสสาวะบ่อยและแสบขัดผิวหนังของท่านอาจจะมีอาการเจ็บปวด และแดงขึ้น อาจจะมีขนร่วงเฉพาะที่ได้
                - การรักษาโดยการฝังแร่รังสี อาจจะทำให้มีปัสสาวะเล็ด และมีเสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้ แต่พบได้ไม่บ่อยมากนัก

                สิ่งที่ท่านควรถามแพทย์ของท่านก่อนที่จะเลือกการฉายแสงในการรักษา
                - ผมเหมาะสมที่ใช้รังสีในการรักษาหรือไม่ ?
                - วิธีรักษาโดยการฉายแสงควรใข้แบบไหน ?
                - การฉายแสงจะเริ่มเมื่อใด บ่อยขนาดไหน ใช้เวลานานเท่าไร ?
                - ผมจะดูแลตัวเองอย่างไรก่อน ระหว่างหลังการฉายรังสี ?
                - ผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นหลังการฉายแสง จะเกิดเมื่อไรและกินเวลานานเท่าไร ?
                - โอกาสของมะเร็งกลับมาหลังการฉายรังสีมีหรือไม่ ?
                - ผมควรมาติดตามผลการรักษาบ่อยขนาดไหน ?
 

 
 
 

 
สังคม online เกี่ยวกับโรคต่อมลูกหมาก
Share