การวินิจฉัยโรค

Mon-Sep-2018:04:18      

http://www.prostate-rama.com

 
นายแพทย์ วิสูตร คงเจริญสมบัติ
แพทย์หญิง ภัทรานุช นพกุลสถิตย์
 
 
 

ถ้าท่านพบว่ามีอาการผิดปกติดังกล่าวข้างต้น แพทย์ของท่านควรทำการตรวจหาสาเหตุ และสอบถามประวัติโรคในครอบครัวและควรจะทำการตรวจร่างกายของท่านโดยละเอียด ท่านควรจะได้รับการตรวจเลือดดูระดับ PSA ตรวจปัสสาวะ และตรวจดูลักษณะของต่อมลูกหมาก ท่านควรได้รับการตรวจค้นเพิ่มเติ่ม

- อัลตราซาวนด์ตรวจต่อมลูกหมาก : คือ การใช้อัลตราซาวนด์ที่มีลักษณะเป็นแท่งสอบใส่เข้าไปในทวารหนักเพื่อตรวจต่อมลูกหมาก
- การส่องกล้องดูทางเดินปัสสาวะส่วนล่าง : เพื่อตรวจดูทำความผิดปกติที่อาจจะมีในท่อทางเดินปัสสาวะหรือในกระเพาะปัสสาวะ
- การเจาะเอาชิ้นเนื้อมาตรวจ : โดยการที่แพทย์ใช้เข็มเจาะเข้าไปในต่อมลูกหมากเพื่อเอาชิ้นเนื้อมาตรวจ โดยเข็มจะผ่านอัลตราซาวนด์ซึ่งเป็นแท่งใส่เข้าไปในทวารหนักส่วนล่างโดยอัลตราซาวนด์จะเป็นตัวบอกตำแหน่งของต่องลูกหมากได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

สิ่งที่ท่านควรรู้เกี่ยวกับการเจาะต่อมลูกหมากเพื่อเจาะเอาชิ้นเนื้อไปตรวจ
- ท่านต้องเตรียมตัวอย่างไร
- การเจาะเอาชิ้นเนื้อจะทำที่ไหน ต้องอยู่โรงพยาบาลกี่วัน
- ต้องดมยาสลบ หรือการฉีดยาเฉพาะที่
- หลังทำสามารถเดินทางกลับบ้านลำพังหรือไม่
- หลังเจาะชิ้นเนื้ออาจมีผลอย่างไรตามมา

 
 
 
 

 
สังคม online เกี่ยวกับโรคต่อมลูกหมาก
Share