การเฝ้าดูโรคอย่างใกล้ชิด

Mon-Sep-2018:04:06      

http://www.prostate-rama.com

 
นายแพทย์ วิสูตร คงเจริญสมบัติ
แพทย์หญิง ภัทรานุช นพกุลสถิตย์
 
 
 

        การที่แพทย์ตัดสินใจเลือกวิธีนี้ เพราะโดยธรรมชาติของโรคนี้ การขยายตัวของมะเร็งจะช้า โดยถ้าเจอมะเร็งต่อมลูกหมากในระยะแรกต้องใช้เวลาเกือบ 10 ปี มะเร็งถึงอาจจะลุกลามทำอันตรายต่อผู้ป่วยได้ ทำให้แพทย์เจ้าของไข้ต้องชั่งน้ำหนักระหว่างจะใช้การผ่าตัดรักษาในผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากระยะแรก ในผู้ป่วยอายุมาก ๆ หรือมีโรคประจำตัวที่รุนแรงและเสี่ยงต่อการผ่าตัดหรือดมยาสลบ

ก่อนที่จะเลือกวิธีเฝ้าดูโรคอย่างใกล้ชิด ท่านควรถามแพทย์ของท่านดังนี้
- ถ้าผมเลือกวิธีนี้ ผมสามารถเปลี่ยนใจไปรักษาด้วยวิธีอื่นหรือไม่ ?
- ถ้ารักษาวิธีนี้จะทำให้มะเร็งรักษายากขึ้นหรือไม่ ?
- ควรจะมาติดตามการรักษาบ่อยขนาดไหน ?
- ถ้าระหว่างรับการรักษาวิธีนี้ ถ้ามีปัญหาอะไรที่จะต้องรีบรายงานแพทย์อย่างเร่งด่วน ?

 
 
 
 

 
สังคม online เกี่ยวกับโรคต่อมลูกหมาก
Share