การตรวจเช็คขั้นต้นในการหามะเร็งต่อมลูกหมาก

Mon-Sep-2018:04:39      
http://www.prostate-rama.com
 
นายแพทย์ วิสูตร คงเจริญสมบัติ
แพทย์หญิง ภัทรานุช นพกุลสถิตย์
 
 
 

แพทย์สามารถตรวจเช็คหามะเร็งต่อมลูกหมากได้ก่อนที่ผู้ป่วยจะมีอาการโดยมีวิธีการดังนี้
- ตรวจคลำต่อมลูกหมากทางทวารหนัก : โดยแพทย์จะสอดนิ้วเข้าไปคลำต่อมลูกหมากโดยถ้าต่อมลูกหมากมีผิวขรุขะมีลักษณะแข็ง ทำให้นึกถึงมะเร็งต่อมลูกหมาก
- การตรวจเลือดดูผล PSA (Prostatic Specific Antigen) : โดยปกติผลเลือด PSA ในคนปกติอยู่ในระดับ 0-4 µg/ml ซึ่งถ้าผลเลือด PSA มากกว่า 4 µg/ml อาจจะเกิดจากมะเร็งต่อมลูกหมาก ต่อมลูกหมากอักเสบ หรือต่อมลูกหมากโตธรรมดาได้จึงควรปรึกษาแพทย์เฉพาะทางต่อไป

 
 
 
 

 
สังคม online เกี่ยวกับโรคต่อมลูกหมาก
Share