ความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่ามะเร็ง

Mon-Sep-2018:04:23      
http://www.prostate-rama.com
 
นายแพทย์ วิสูตร คงเจริญสมบัติ
แพทย์หญิง ภัทรานุช นพกุลสถิตย์
 
 
 

    โดยปกติทั่วไปการเจริญเติบโตและการแบ่งตัวของเซลล์จะมีการดำเนินกระบวนการตลอดเวลาตามที่ร่างกายต้องการ เมื่อเซลล์และตายลงไปก็จะมีเซลล์ใหม่เกิดขึ้น
แต่ในบางครั้งกระบวนการสร้างเซลล์และกระบวนการตายของเซลล์ก็มีการผิดปกติไป เช่น ถ้าสร้างเซลล์จำนวนมากและการตายของเซลล์น้อยก็อาจทำให้เกิดเนื้องอกเกิดขึ้น
คำว่าเนื้องอกเป็นคำรวม ซึ่งอาจจะหมายถึงมะเร็ง หรือเนื้องอกที่ไม่ใช่มะเร็ง

เนื้องอกที่ไม่ใช่มะเร็ง จะมีคุณสมบัติ ดังนี้
- เป็นเนื้องอกที่ไม่ทำให้มีอันตรายถึงชีวิต
- โดยทั่วไปถ้ามีการผ่าตัดเอาเนื้องอกนี้ออกแล้วมักไม่ค่อยเป็นอีก
- เซลล์ของเนื้องอกกลุ่มนี้ไม่ไปแทรกซึมทำลายอวัยวะข้างเคียง
- เซลล์ของเนื้องอกกลุ่มนี้ไม่สามารถกระจายไปส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

ต่อมลูกหมากโตชนิดที่ไม่ใช่มะเร็ง (Benign prostatic hyperplasia) หรือเราอาจเรียกย่อว่า BPH เป็นการแบ่งตัวอย่างผิดปกติของเซลล์ต่อมลูกหมาก ทำให้ลูกหมากมีขนาดโตขึ้น และกดเบียดทางเดินปัสสาวะ ซึ่งจะทำให้ปัสสาวะลำบาก ซึ่งเราจะพบได้มากในคนไข้ชายสูงอายุ ส่วนมากอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป
เนื้องอกที่เป็นมะเร็ง จะมีคุณสมบัติ ดังนี้
- เป็นเนื้องอกที่ทำอันตรายให้ถึงชีวิตได้
- เมื่อเอาเนื้องอกพวกนี้ออกไปแล้ว อาจกลับมาใหม่ได้บ่อย ๆ
- เซลล์ของเนื้องอกพวกนี้สามารถแทรกเข้าไปในอวัยวะที่ปกติ และทำลายอวัยวะนั้นๆได้
- เซลล์ของเนื้องอกพวกนี้แพร่กระจายไปตามอวัยวะต่าง ๆ ได้ โดยทางตรง ทางเส้นเลือดหรือทางระบบน้ำเหลือง และเมื่อไปถึงอวัยวะนั้นจะทำให้เกิดการเจริญของเซลล์นั้นขึ้นจนกลายเป็นเนื้องอกและทำลายอวัยวะที่ไปอยู่นั้น
- เมื่อมะเร็งของต่อมลูกหมากมีการกระจาย ส่วนใหญ่เราจะพบมีการกระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองข้างเคียง ซึ่งถ้าเราพบมีการกระจายมาที่ต่อมน้ำเหลืองแล้ว เราอาจจะพบได้ว่าผู้ป่วยกลุ่มนี้อาจจะมีมะเร็งต่อมลูกหมากไปที่อวัยวะส่วนอื่น เช่น ต่อมน้ำเหลือง หรือกระดูก
- และเมื่อมะเร็งกระจายไปอยู่ในอวัยวะอื่น เซลล์มะเร็งก็จะแข็งตัวขึ้นโดยเป็นเซลล์ชนิดเดียวกับเซลล์ต้นกำเนิด แต่ไปอยู่ในอวัยวะอื่น ทำให้เซลล์ของอวัยวะอื่นนั้น ๆ ทำงานไม่ได้

 
 
 
 

 
สังคม online เกี่ยวกับโรคต่อมลูกหมาก
Share