ต่อมลูกหมาก (The Prostate)

Mon-Sep-2018:04:14      
http://www.prostate-rama.com
 
นายแพทย์ วิสูตร คงเจริญสมบัติ
แพทย์หญิง ภัทรานุช นพกุลสถิตย์
 
 
 

     ต่อมลูกหมากจะอยู่ใต้กระเพาะปัสสาวะและหุ้มรอบท่อปัสสาวะส่วนต้น ทำหปัสสาวะไหลผ่านกลางต่อมลูกหมาก (Prostatic urethra) ในผู้ชายแข็งแรงทั่วไปลักษณะรูปร่างของต่อมลูกหมากคล้ายลูกเกาลัด นอกจากนี้ต่อมลูกหมากมีหน้าที่สร้างสารน้ำเลี้ยงตัวอสุจิและเป็นส่วนปาะกอบของน้ำเลี้ยงอสุจิที่ช่วยให้ตัวอสุจิมีการเคลื่อนที่ออกมาระหว่างมีการหลั่งฮอร์โมนเพศชาย (androgen) เป็นสารที่ทำให้ต่อมลูกหมากมีขนาดโตขึ้น ซึ่งฮอร์โมนเพศชายนี้ส่วนใหญ่สร้างมาจากอัณฑะ และบางส่วนก็ถูกสร้างมาจากต่อมหมวกไต ต่อมลูกหมากจะโตสัมพันธ์กับอายุของมนุษย์เพศชาย ซึ่งจะพบได้ว่าในชายสูงอายุจะมาด้วยเรื่องปัสสาวะลำบาก ซึ่งเกิดจากต่อมลูกหมากโตเบียดท่อทางเดินปัสสาวะให้แคบลง

 
 
 
 

 
สังคม online เกี่ยวกับโรคต่อมลูกหมาก
Share