ระยะของโรค

Mon-Sep-2018:05:51      
 
นายแพทย์ วิสูตร คงเจริญสมบัติ
แพทย์หญิง ภัทรานุช นพกุลสถิตย์
 
 
 

เมื่อเราวินิจฉัยโรคได้แล้ว ขั้นตอนต่อไปที่แพทย์ต้องทำ คือ การหาระยะของโรคว่าอยู่ในระยะใด โดยเครื่องมือที่ใช้ในการสืบค้น มีดังนี้

- เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) ต่อมลูกหมาก และช่องท้อง ช่วยดูต่อมลูกหมากตลอดจนต่อมน้ำเหลืองในอุ้งเชิงกราน
- เครื่องสแกนพลังแม่เหล็ก (MRI) ภายในช่องท้อง
- เครื่องสแกนพลังแม่เหล็กโดยผ่านทางทวารหนัก (Endorectal MRI)
- เครื่องสแกนกระดูก เพราะมะเร็งต่อมลูกหมากชอบกระจายไปกระดูก
ระยะต่าง ๆ ของมะเร็งต่อมลูกหมาก
ระยะที่ 1 : เป็นระยะของมะเร็งต่อมลูกหมาก ไม่สามารถคลำก้อนได้จากการตรวจดูมะเร็งต่อมลูกหมาก โดยพบว่าเป็นมะเร็งจากการที่มีการผ่าตัดต่อมลูกหมากด้วยการส่องกล้อง
ระยะที่ 2 : เป็นมะเร็งระยะที่สอง มีขนาดโตกว่าระยะแรกแต่ยังอยู่ในต่อมลูกหมาก
ระยะที่ 3 : เป็นมะเร็งที่ขยายตัวออกมานอกเยื่อหุ้มชั้นนอกของต่อมลูกหมาก ซึ่งอาจจะไปสู่ Seminal vesical
ระยะที่ 4 : เป็นระยะที่มีการกระจายไปต่อมน้ำเหลืองกล้ามเนื้อ และกระดูกหรืออวัยวะอื่น ๆ

 
 
 
 

 
สังคม online เกี่ยวกับโรคต่อมลูกหมาก
Share