ผู้ป่วยต่อมลูกหมากโตควรปฏิบัติตัวอย่างไรท่ามกลางสถานการณ์ COVID-19

Mon-Aug-2020:08:05      

 

            เป็นที่ทราบกันดีว่าไวรัส COVID-19 กำลังระบาดในประเทศไทย ผู้ป่วยที่ติดเชื้อนี้มีโอกาสที่จะมีอาการรุนแรงได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยสูงอายุ โรคต่อมลูกหมากโตก็มักเป็นในชายสูงวัยและมักจะต้องมีการพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอ ในสถานการณ์เช่นนี้ ผู้ป่วยโรคต่อมลูกหมากโตหลาย ๆ คน ไม่กล้าที่จะออกจากบ้าน รวมถึงไม่อยากไปโรงพยาบาลเพราะกลัวติดไวรัสCOVID-19 แต่ลึก ๆ ก็มีความรู้สึกกังวลว่าถ้าไม่ไปพบแพทย์ตามนัดอาจจะส่งผลเสียกับตัวโรคต่อมลูกหมากโตที่ตนเองเป็นอยู่

            ในบทความนี้จะเป็นคำแนะนำทั่ว ๆ ไปสำหรับผู้ป่วยต่อมลูกหมากโตที่อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม โดยหวังให้ผู้ป่วยสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ COVID-19 ได้โดยไม่เสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 จากการออกจากบ้านมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลและไม่มีผลเสียต่อโรคต่อมลูกหมากโตจนเกินไป

 

            คำแนะนำในบทความนี้เป็นคำแนะนำสำหรับผู้ป่วยต่อมลูกหมากโตที่เข้าเกณฑ์ดังต่อไปนี้เท่านั้น

·      ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์แล้วว่าเป็นโรคต่อมลูกหมากโต ไม่ใช่มะเร็งต่อมลูกหมากหรือโรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินปัสสาวะ  

·      มีการรักษาอย่างต่อเนื่อง สามารถคุมอาการได้ดีแล้วอยู่เดิม

·      เคยได้รับการตรวจปัสสาวะ ค่าการทำงานของไต และค่า PSA ในช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่นานนัก และผลทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ปกติ

·      ไม่มีภาวะแทรกซ้อนจากโรคต่อมลูกหมากโต เช่น ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ ปัสสาวะไม่ออกต้องใส่สายสวนปัสสาวะ นิ่วในทางเดินปัสสาวะ มีภาวะไตวาย เป็นต้น

·      ไม่มีอาการปัสสาวะเป็นเลือด

·      ไม่มีโรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินปัสสาวะร่วมด้วย

·      ในกรณีที่มีโรคประจำตัวอื่น โรคประจำตัวอื่นควรได้รับการรักษาและควบคุมได้ดี

 

         ผู้ป่วยต่อมลูกหมากโตที่เข้าเกณฑ์ดังกล่าวทุกข้อข้างต้น ถือว่าเป็นผู้ป่วยที่ควบคุมอาการได้ดีจากการรักษาที่ได้รับอยู่เดิม ถือว่าพอที่จะสามารถเลื่อนนัดออกไปก่อนได้ประมาณ 2-3 เดือน เพื่อหลีกเลี่ยงการไปโรงพยาบาลเพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ COVID-19 ในกรณีที่ผู้ป่วยรับการรักษาโดยการทานยาต่อเนื่องและยาใกล้หมด แนะนำให้โทรศัพท์ประสานกับทางโรงพยาบาลที่รับการรักษาอยู่ในเบื้องต้นก่อน ณ วันที่เขียนบทความนี้ ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะส่วนใหญ่ยังคงปฏิบัติงานตามปกติ หลาย ๆ โรงพยาบาลอนุญาตให้ญาติมารับยาแทนได้ เพื่อลดความเสี่ยงของผู้สูงอายุที่จะต้องมาโรงพยาบาล หลายโรงพยาบาลมีนโยบายจ่ายยาให้ผู้ป่วยนานขึ้น บางโรงพยาบาลเริ่มมีการวางระบบการรักษาทางไกล หรือ Tele-medicine สามารถพูดคุย สอบถามอาการของผู้ป่วยทางโทรศัพท์หรือผ่าน application ถ้าอาการโดยทั่วไปคงที่ดีแพทย์สามารถสั่งยาไว้ให้ได้ โดยผู้ป่วยหรือญาติสามารถมารับยาโดยไม่ต้องรอพบแพทย์อีก ดังนั้นจะสามารถลดเวลาที่ต้องรออยู่ในโรงพยาบาลได้ บางโรงพยาบาลเริ่มมีการวางระบบการส่งยาให้ผู้ป่วยทางไปรษณีย์เพื่ออำนวยความสะดวกในช่วงที่มีการระบาดของ COVID-19 ซึ่งต้องสอบถามในแต่ละโรงพยาบาลที่รับการรักษาอยู่เป็นราย ๆ ไป

          ในกรณีที่ไม่สามารถมารับยาที่โรงพยาบาลได้ หรือระบบของโรงพยาบาลยังไม่รองรับการตรวจทางไกลหรือสั่งยาล่วงหน้าได้ การนำตัวอย่างยาต่อมลูกหมากที่รับประทานอยู่ไปซื้อจากร้านขายยาที่เชื่อถือได้ เป็นเรื่องที่สามารถกระทำได้เพื่อเลี่ยงการไปโรงพยาบาลในช่วง 2-3 เดือนนี้ ขอย้ำว่าอีกครั้งว่า ผู้ป่วยที่สามารถเลื่อนนัดออกไปได้ในช่วงนี้ ควรเป็นผู้ป่วยต่อมลูกหมากโตที่ต้องเข้าเกณฑ์ทุกข้อดังกล่าวข้างต้น และเมื่อสถานการณ์ COVID-19 ดีขึ้น ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษาต่อเนื่องตามเดิม สำหรับผู้ป่วยที่ไม่เข้าตามเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นควรปรึกษาแพทย์เป็นกรณี ๆ ไป

          ผู้ป่วยต่อมลูกหมากโตที่มีนัดผ่าตัดขูดต่อมลูกหมากในช่วงนี้ ถ้าอาการไม่รุนแรงมากนัก แนะนำให้เลื่อนการผ่าตัดออกไปก่อน เพราะหลาย ๆ โรงพยาบาลเริ่มมีข้อจำกัดด้านบุคลากร รวมถึงทรัพยากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยเองอาจมีความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 ในขณะที่นอนโรงพยาบาลได้

         ในกรณีที่ไม่แน่ใจในอาการของตนเอง หรือการปัสสาวะมีอาการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ผู้ป่วยยังคงสามารถไปโรงพยาบาลเพื่อพบแพทย์ได้ ควรตรวจสอบวัน เวลาที่แพทย์ลงตรวจ และควรมีการป้องกันการติดเชื้อโดยการสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีตลอดเวลา พกเจลล้างมือแอลกอฮอล์ นั่งรอพบแพทย์โดยเว้นระยะห่างระหว่างผู้ป่วยอย่างเหมาะสม หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับวัตถุต่าง ๆ ในโรงพยาบาลเช่น ราวบันได ปุ่มกดลิฟต์ เก้าอี้ ราวจับต่าง ๆ นอกจากนี้ ควรล้างมือบ่อย ๆ  และหลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้า เป็นต้น

        หวังว่าบทความนี้จะช่วยให้ผู้ป่วยต่อมลูกหมากโตสามารถดูแลตัวเองเกี่ยวกับโรคต่อมลูกหมากโตได้เหมาะสม และคลายความกังวลเกี่ยวกับโรคต่อมลูกหมากโตไปได้บ้างในสถานการณ์ที่มีการระบาด และมีความตึงเครียดของ COVID-19 อยู่นี้

 

หมายเหตุ คำแนะนำนี้ใช้ไม่ได้กับการรักษาโรคต่อมลูกหมากโตในสถานการณ์ปกติที่ไม่มีการระบาดของ COVID-19 และคำแนะนำนี้อาจไม่เหมาะสมในกรณีที่มีการระบาดของ COVID-19 อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน

 

ผศ.นพ. เปรมสันติ์ สังฆ์คุ้ม

สาขาศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์ 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

 

 
สังคม online เกี่ยวกับโรคต่อมลูกหมาก
Share