การรักษาโรคต่อมลูกหมากโต

Mon-Sep-2018:04:41      

นพ.เปรมสันติ์ สังฆ์คุ้ม

 

การรักษาโรคต่อมลูกหมากโตมีหลากหลายวิธีครับ หลายๆท่านอาจเคยได้ยินได้ฟังมาแตกต่างกันออกไป และอาจทำให้เกิดความสงสัยว่าแต่ละวิธีที่มีมากมายนั้นมีความแตกต่างกันอย่างไร ในที่นี้จะกล่าวถึงการรักษาโรคต่อมลูกหมากโตด้วยวิธีต่างๆ และต้องขอย้ำก่อนว่ารายละเอียดที่จะกล่าวดังต่อไปนี้เป็นการรักษาโรคต่อมลูกหมากโต ( Benign prostatic hyperplasia) ไม่ใช่การรักษามะเร็งต่อมลูกหมากนะครับ (Prostate cancer)

 
 

โรคต่อมลูกหมากโตเป็นภาวะที่พบได้บ่อยในชายสูงวัย และเป็นคนละโรคกับมะเร็งต่อมลูกหมาก โรคต่อมลูกหมากโตนั้นมักทำให้เกิดความผิดปกติของการถ่ายปัสสาวะ เช่น ปัสสาวะบ่อย ต้องใช้เวลาเบ่งปัสสาวะนานกว่าปกติ ปัสสาวะลำเล็กลง ไม่ค่อยพุ่ง ต้องตื่นกลางดึกเพื่อมาปัสสาวะเป็นต้น ดังนั้นวัตถุประสงค์ของการรักษาต่อมลูกหมากโตคือ รักษาเพื่อลดอาการผิดปกติต่างๆของการถ่ายปัสสาวะที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยแต่ละคน และป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนของต่อมลูกหมากโตในอนาคต เช่น ไตวาย ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ นิ่วในกระเพาะปัสสาวะเป็นต้น ดังนั้นการรักษาต่อมลูกหมากโตในผู้ป่วยแต่ละคนจึงอาจแตกต่างกันออกไป เช่น ในผู้ป่วยที่มีอาการปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืน การรักษาอาจทำได้ง่ายๆโดยไม่ต้องใช้ยา เพียงแค่หลีกเลี่ยงการดื่มชา กาแฟ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หรือหลีกเลี่ยงการดื่มน้ำมากๆก่อนเข้านอน ก็สามารถทำให้การปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนดีขึ้นได้โดยไม่ต้องทานยา แต่ในทางกลับกันในผู้ป่วยบางรายที่มีอาการปัสสาวะไม่ออกเลยจนถึงขั้นต้องใส่สายสวนปัสสาวะ ทั้งๆที่ก็รับประทานยาอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดไม่เคยขาด ในกรณีนี้ก็จำเป็นจะต้องได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดต่อมลูกหมากผ่านการส่องกล้องเพื่อให้กลับมาปัสสาวะได้ เป็นต้น ดังนั้นในการรักษาโรคต่อมลูกหมากโตนั้น ผู้ป่วยและแพทย์ควรมีการพูดคุยและวางแผนเป้าหมายของการรักษาร่วมกัน

วิธีการรักษาต่อมลูกหมากโตสามารถแบ่งได้เป็นกลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้

  1. การรักษาโดยการเฝ้าระวังและปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิต ( Watchful waiting and lifestyle modification)
  2. การรักษาโดยการใช้ยา ( Medical therapy)
  3. การรักษาด้วยวิธีที่มีความรุนแรงน้อย ( Minimal invasive therapy)
  4. การรักษาโดยการผ่าตัด ( Surgical therapy)
 
 
 
 
 
สังคม online เกี่ยวกับโรคต่อมลูกหมาก
Share