โดย นพ.วิสูตร คงเจริญสมบัติ
Thu-Nov-2015:17:17
อ่านต่อ
 
 
มะเร็งต่อมลูกหมาก
          ต่อมลูกหมากจะอยู่ใต้กระเพาะปัสสาวะและหุ้มรอบท่อปัสสาวะส่วนต้น ทำให้ปัสสาวะไหลผ่านกลางต่อมลูกหมาก (Prostatic Urethra) ในผู้ชายแข็งแรงทั่วไปลักษณะรูปร่างของต่อมลูกหมากคล้ายลูกเกาลัด
more>
 
 
 
การรักษา โดยการฉายรังสี โรงพยาบาลรามาธิบดี
          การฉายรังสีมีการใช้ในรายมะเร็งต่อมลูกหมากในระยะแรกแทนการใช้ผ่าตัดในรายที่ผู้ป่วยปฏิเสธการผ่าตัด แต่เรามักนิยมใช้การฉายรังสีในรายที่มะเร็งต่อมลูกหมากหลงเหลือจากการผ่าตัด หรือใช้ในรายระยะท้ายๆ ของโรค เพื่อช่วยลดอาการปวด
more>
 
 
 
ต่อมลูกหมาก (The Prostate)
ความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่ามะเร็ง
ปัจจัยเสี่ยงการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมาก
การตรวจเช็คขั้นต้นในการหามะเร็งต่อมลูกหมาก
การเฝ้าดูโรคอย่างใกล้ชิด
อาการ
การวินิจฉัยโรค
ระยะของโรค
การรักษา
ชนิดของการรักษา
   
 
 
 
 
โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลรามาธิบดี
Thu-Nov-2015:17:17
 
ปัญหาโรคต่อมลูกหมากกในชายสูงวัย
การรักษามะเร็งต่อมลูกหมากด้วยคลื่นอัลตราซาวน์พลังงานสูง
10 คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก
ค่า PSA กับมะเร็งต่อมลูกหมาก
โรคต่อมลูกหมากโตกับอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ
การตัดตรวจชิ้นเนื้อต่อมลูกหมากเพื่อตรวจหามะเร็งต่อมลูกหมาก
ภาวะพร่องฮอร์โมนเพศในชายสูงวัย
   
 
 
โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลรามาธิบดี
Thu-Nov-2015:17:17
 
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการทำหมันชาย
โรคนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ
การขลิบปลายหนังหุ้มอวัยวะเพศชาย (Male circumcision) ตามแนวทางของศาสนาอิสลาม
ผลของการขลิบหนังหุ้มปลายต่อสมรรถภาพทางเพศ
การปั่นจักรยานกับปัญหาสมรรถภาพทางเพศ
ทำความรู้จักกับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน
ควรทำอย่างไรเมื่อพบก้อนที่อัณฑะ
การผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์คืออะไร
ความปลอดภัยในการใช้ยารักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ
ภาพบรรยากาศงานสัปดาห์ให้ความรู้ต่อมลูกหมากเพื่อประชาชน ครั้งที่ 2
ภาพบรรยากาศงานความรู้เรื่องนิ่วในทางเดินปัสสาวะเพื่อประชาชน
อาการและการรักษานิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ
ประชาสัมพันธ์โครงการ "ความรู้เรื่องนิ่วในทางเดินปัสสาวะเพื่อประชาชน"
   
 
 
 
โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลรามาธิบดี
Thu-Nov-2015:17:17
 
 
แผนที่ศูนย์รักษาโรคต่อลูกหมาก
ติดต่อเพื่อรับการรักษา
ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากรามาธิบดี
เครื่องมือและความพร้อมในการรักษา
ศูนย์รักษาโรคต่อมลูกหมาก รามาธิบดี
ถาม-ตอบปัญหาเกี่ยวกับต่อมลูกหมาก
คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับต่อมลูกหมาก
   
 

  สถิติการใช้งาน

 
 

  ร่วมสังคม online โรคต่อมลูกหมาก